Motivasyonun Önemi
Yönetici motivasyon konusu ile ilgilenmek zorundadır. Çünkü yöneticinin başarısı, astlarının örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmalarına; bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak bu doğrultuda harcamalarına bağlıdır. Başka bir deyişle performans ile motivasyon çok yakından ilişkilidir. Motive olmayan personelin performans göstermesi beklenmemelidir. Kişiler çok çeşitli davranışlar gösterirler. Bu davranışların değişik nedenleri olabilmektedir. Yönetici açısından önemli olan personelin organizasyonun amaçları doğrultusunda davranmalarıdır. Çünkü motivasyon kişisel bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır.
Motivasyon hem bireysel olarak ele alındığında, hem de örgütsel açıdan ele alındığında; başarı ve hedeflere ulaşmada en büyük etkendir. Başarıyı ancak isteyen ve azimle, hırsla çalışan elde edebilir. Bireylerin başarısı ve motivasyonu kendi geleceklerini teminat altına aldığı gibi, işletmelerin varlığının sürdürülmesini ve belirledikleri hedeflere ulaşmalarını da teminat altına alacaktır. Burada yöneticiler bu gerçeği görmezden gelirlerse başarılı olamayacaklardır.

Servet Güney

| Copyright © 2015 YİNKAT | Tüm Hakları Saklıdır | Ana Sayfa | Üye OL | Gizlilik | Bize Ulaşın | Sponsor OL |